Vastakkaisfilosofia eli kurkistuksia todellisuuden toiselle puolelle (19,90€)

Vastakkaisfilosofia

Vastakkaisfilosofiassa kyseenalaistetaan asioiden tarkastelu vain yhdestä näkökulmasta. Vastakkaisfilosofian mukaan kaikissa asioissa on vähintäänkin kaksi puolta. Oleellista tässä on se, että kun tiettyä asiaa tarkastellaan vain yhdeltä puolelta, se näyttää hyvältä ja sen vastakkaispari huonolta. Kuitenkin käännettäessä valokeila juuri vastakkaiseen suuntaan entinen hyvä näyttääkin heikolta ja päinvastoin.

 

Vastakkaisfilosofia kurkottaa todellisuuden kääntöpuolelle. Kirjan kirjoittaja esittää kiteytyneessä ja helposti hahmotettavassa muodossa vastakkaiskäsitteitä niin, että teoksen luettua maailma saattaa avautua aivan toisenlaisena kuin miltä asiat pinnalta katsoen näyttävät. Tämä kurkistus todellisuuden toiselle puolelle osoittaa myös sen, että asiat eivät yleensä ole niin kuin niiden sanotaan olevan. Itse asiassa ne ovat juuri toisinpäin.

 

Tilaa kirja Ota yhteyttä -lomakkeen kautta hintaan 19,90€ +posti- ja käsittelymaksu