KALSARIDUUNIT (20,00€)

-etätyön ilot ja kirot-

 

Etätöistä eli kalsariduuneista on kasvanut koronan myötä 

työelämää vahvasti muuttava työntekomalli. . Liki kaikki kynnelle 

kykenevät lähtivät etätöihin koronapandemian leviämisen 

estämiseksi. Suomesta tulikin kerta heitolla maailman johtava 

etätyömaa. Tämän mahdollisti maamme varsin kehittynyt 

tietotekninen valmius ja osaaminen.

 

Oleellista on, mitä tapahtuu koronan jälkeen. Tuleeko etätyöstä

uusi normaali ja mitkä ovat etätyön lisääntymisen vaikutukset

työelämän ohella laajemminkin yhteiskuntaan?  Nämä ovat keskeisiä

kysymyksiä. Näihin  kysymyksiin tämä kirja pyrkiikin löytämään

vastauksia sen lisäksi, että kirjan fokuksena on menestyksellisen

etätyön toteutus.

 

Kirja on näkökulmaltaan varsin laaja-alainen. Se tarkastelee etätyötä

niin työntekijän kannalta kuin myös yritysten näkökulmasta. Sen lisäksi

se peilaa  lisääntyvän etätyön vaikutuksia yhteiskuntaamme. Joka 

tapauksessa varmaa on se, että etätyö ja sen vaikutukset tulevat

näkymään yhteiskunnassamme varsin laajalti. Kalsariduuneissa ei nimittäin

ole missään nimessä kyse vain töiden siirtämisestä pois työnantajan tiloista.

 

Kirjan oleellinen elementti on kalsariduuneja tekevien tarinat. Ne peilaavat 

sitä todellisuutta, minkälaisena etätyö käytännössä ilmenee. Tähän

liittyy myös muutamat etätyötä vahvasti hyödyntävien yritysjohtajien

näkemykset etätyöstä työnantajan kannalta. Niistäkin ilmenee hyvin,

että etätyössä on paljosta muustakin kysymys kuin vain siitä, missä

paikassa työt tehdään. 

 

Kirjan kirjoittaja KTM Timo Rope on tietokirjailija ja yrittäjä, jolla on

vahva kytkös työelämän ilmiöihin. Hänen edellinen kirjansakin liittyi

samaan aihepiiriin. Rope onkin nähnyt par’aikaa elettävän yhtä työelämän

suurimmista murrosjaksoista vuosikymmeniin. Siihen liittyy mm. 

yrittäjämäisyyden lisääntyminen työelämässä ja nyt myös etätyön 

erittäin merkityksellinen asema. Kirja onkin yksi puheenvuoro pyrittäessä 

hahmottamaan sitä suuntaa, mihin työelämä on menossa ja mitkä ovat 

näiden vaikutukset muuhun yhteiskuntaan. 

 

  Lisätietoja kirjasta on saatavilla kustantajan nettisivuilta www. tammertekniikka.fi.

 

 

 

 Tilaa kirja Ota yhteyttä -lomakkeen kautta hintaan 20,00€ +posti- ja käsittelymaksu