Utilitaarinen markkinointi    

-Markkinoinnin tuloslaskenta (25,90€)

utilitaarinen markkinointi kansikuva

 

Otsikko Utilitaarinen markkinointi voi ensin hieman hämätä. Lähtökohtaisesti utilitarismi tarkoittaa hyödyn maksimointia. Siitähän markkinoinnissa on pitkälti kyse. Keskeistä on, kuinka saamme erilaisilla markkinointitoimilla aikaan maksimaalisen hyödyn niistä mahdollisuuksista, mitä markkinoilla on. Tämä edellyttää sitä että hyöty voitaisiin laskea... siksi kirjalla on alaotsikko Markkinoinnin tuloslaskenta. Se kuvaa kirjan sisällön keskeistä ydintä.

Kirja on ainutlaatuinen markkinoinnin tulosmittariston kooste, jossa yhdistyy sekä laskentatoimi että markkinointimaailma ymmärrettävästi toisiinsa nivoutuen. Kirjassa on myös esitelty Markkinoinnin mittaustaulu (marketing dashboard) sellaisen avulla yritykset voivat lähteä tekemään markkinointiinsa toimivan tulostavotteiston. Myös markkinoinnin tilinpäätös on kirjassa ainutkertaista. Se sisältää sekä markkinoinnin tuloslaskennan ja -taseen. Sen avulla voi osoittaa yrityksen arvon markkinoilla ja tehtyjen markkinointitoimien tuloksellisuuden.

Kirja sisältää markkinointipääoman laskentamallin, jota ei pysty lukemaan suoraan ulkoisen laskennan raporteista. Mitä mittaat, sitä voit johtaa, on kirjan kantava teema. Kirja lähteekin hakemaan markkinoille tulosmittariston, jonka kautta yrityksessä voidaan rakentaa markkinoinnin operatiivisen toiminnan analysointiin ja kehittämiseen toimivat työkalut.

 

Kirja yhdistää laskentaekonomin (Maarit Rope) ja markkinointimiehen (TImo Rope) osaamisen saumattomaksi kokonaisuudeksi, niin että laskentahenkilö osaa laskea myös markkinoinnin tarpeet ja markkinointihenkilö saa ymmärrettävän laskentatiedon markkinointinsa perustaksi.

 

Tilaa tämä kirja Ota yhteyttä-lomakkeen kautta hintaan 25,90€ + posti- ja käsittelymaksu