Markkinointipsykologia (29,90€)

Väylä asiakasmieleiseen markkinointiin

Markkinointipsykologia

Koska markkinoinnilla pyritään vaikuttamaan toiseen ihmiseen, on ihmismielen tunteminen markkinoijalle elintärkeä apu. Usein tämän tiedon etsiminen perinteisistä psykologiakirjoista on kuitenkin hankalaa. Tässä kirjassa psykologia ja markkinointi on yhdistetty markkinoijan helposti käytettäväksi kokonaisuudeksi.

Teos tarkastelee markkinoinnin toteutusta psykologian näkökulmasta. Kirjan ensimmäisessä osiossa kerrotaan markkinointipsykologian taustoista. Toinen osio käsittelee niitä psykologisia toimintamekanismeja, jotka markkinointiin vaikuttavat. Kolmannessa osiossa käydään läpi keinoja, joilla markkinoinnin onnistumiseen käytännössä vaikutetaan, kuten imagoa, hinnoittelun psykologiaa, myyntiä, mainontaa ja asiakassuhdemarkkinointia.

Kirjan tarkastelutavassa on huomioitu vahvasti käytännön markkinoija ja hänen työnsä. Markkinoinnin psykologiaa tarkastellaan mahdollisimman kattavasti mutta samalla havainnollisesti ja selkeästi.

Kirjassa yhdistyy markkinointimiehen (Timo Rope) ja psykologin (Manne Pyykkö) taustat yhdeksi kokonaisuudeksi, niin että kirja sisältää sekä markkinointimaailman että siihen liittyvän psykologisen perustan.

 

Tilaa kirja Ota yhteyttä -lomakkeen kautta hintaan 29,90€ + posti- ja käsittelymaksu