Business to business -markkinointi (19,90€)

Business to business -markkinointi

Business to business -markkinointi pureutuu yritysten väliseen markkinointiin. Teos antaa tuoreita ajatuksia niille markkinoinnin ammattilaisille, jotka markkinoivat tuotteitaan tai palvelujaan erilaisille yrityksille.

Kirja opastaa lukijaa toteuttamaan yritysmarkkinointia systemaattisesti. Lisäksi kerrotaan, miten yrityksen kannattaa ajoittaa viestintänsä ja markkinointitoimenpiteensä, jotta ne tukevat tehokkaasti toisiaan. Tekijä jaottelee viestinnän kolmeen eri vaiheeseen: pohjustus-, myynti- ja asiakassuhdeviestintään. Näihin eri viestinnän vaiheisiin yrityksen tulee kytkeä markkinointitoimenpiteensä ja kanavaratkaisunsa, jotta se saavuttaisi parhaan lopputuloksen. Tekijä opastaa b-to-b-markkinoijaa suuntaamaan viestintänsä ja markkinointitoimenpiteensä yksilöllisesti, sillä viestin vastaanottajana toimii yrityksessä aina kuitenkin viime kädessä yksittäinen henkilö.

Kirja kertoo mm.:

* organisationaalisesta ostamisesta ja sen vaikutuksista markkinointiratkaisuihin

* segmentoinnin toteutuksesta

* tuote-, hinta- ja kanavaratkaisuista

* viestinnän toteutuksesta jaoteltuna pohjustus-, myynti- ja asiakassuhdeviestintään.

Koska yritysten välisen markkinoinnin osaaminen vaatii tekijältään myös organisationaalisen ostoprosessin ymmärtämistä, kirja pureutuu erityisesti juuri tähän prosessiin ja siihen osallistujien analysointiin.

Tilaa kirja Ota yhteyttä -lomakkeen kautta hintaan 19,90€ + posti- ja käsittelymaksu