Kevytyrittäjyys (20,00€)

työelämän muutoksessa

Kevytyrittäjyys on noussut viimeisen viiden vuoden erääksi keskeiseksi uudeksi työnteon muodoksi. Se liitty muutokseen, joka voidaan kiteyttää niin, että olemme siirtyneet yrittäjämäiseen yhteiskuntaan.Se näkyy myös vahvasti erilaisten uusien työntekomallien muodostumisessa. Väärin ei ole sanoa, että kevytyrittäjyys on näistä keskeisin.

Kirja asemoi kevytyrittäjyyden työelämän muutokseen peilaten niitä moninaisia syitä ja taustoja, mitkä ovat kevytyrittäjyyden ja laajemminkin työelämän muuttumisen takana. Kirja ei ole siis mikään kevytyrittäjän opas, vaikka kevytyrittäjä varmasti saa teoksesta monia merkittäviä tietoja toimintansa perustaksi, kun kevytyrittäjyyden anatomiaa kirjassa peilataan Kirjan oleellinen elementti on kevytyrittäjien tarinat sekä tutkimustulokset kevytyrittäjyydestä ja sen toimivuudesta.

Samoin kirjassa peilataan kevytyrittäjyyttä yhteiskuntaan Verottajan , ELYn, TEMin, bisneslogiikan ja alan järjestötoimijoiden näkökulmasta. Se tuottaa merkittävää  sisältöä kevytyrittäjyyden toimivuuteen ja myös suomalaisen työelämän muutoksen ymmärtämiseen Kirjan kirjoittaja KTM Timo Rope on tietokirjailija ja yrittäjä.

 Hänen toimintansa yksi keskeinen ankkuri on yrittäjyys ja sen edistäminen.  Lisäksi yhteiskunnallisena keskustelijana sekä työelämän muuttumisen pitkäaikaisena seuraajana on kirjan aihepiiri yksi keskeinen ankkuri on yrittäjyys ja sen edistäminen.  Lisäksi yhteiskunnallisena keskustelijana sekä työelämän muuttumisen pitkäaikaisena seuraajana on kirjan aihepiiri

 

Tilaa kirja Ota yhteyttä -lomakkeen kautta hintaan 20,00€ +posti- ja käsittelymaksu