Osaamiskeskukset

Rope-Yhtiöt on vuonna 1993 perustettu yhtiöryhmä. Tämä muodostuu 12 markkinoinnin eri osa-alueiden ja yrittäjyyteen kytkeytyvästä osaamiskeskuksesta.

Osaamiskeskukset ovat seuraavat:

 • Markkinoinnin osaamiskeskus
 • Myynnin osaamiskeskus
 • Mainonnan osaamiskeskus
 • Markkinointitutkimuksen osaamiskeskus
 • Visuaalisen markkinoinnin osaamiskeskus
 • Asiakassuhdemarkkinoinnin osaamiskeskus
 • Johdon ja työyhteisöjen kehittämisen osaamiskeskus
 • Markkinointiviestinnän osaamiskeskus
 • Yrittäjyyden osaamiskeskus
 • Maaseuturyrittäjyyden osaamiskeskus
 • Pienyrittäjyyden kehittämisen osaamiskeskus
 • Hautomotoiminnan osaamiskeskus

Lähtökohtana kunkin osaamiskeskuksen kohdalla on ensiluokkainen oman alueen asiantuntemus niin, että tämän kautta Rope-Yhtiöt pystyy taiten palvelemaan kaikkien osaamiskeskusten toimintakentässä asiakkaita ensiluokkaisesti. Osaamiskeskuksista käytämme nimeä osake. Näin pääsemme lyhyempään ja helpompaan kieleen osaamiskeskuksista puhuttaessa.