Markkinoinnin osaamiskeskus

Markkinoinnin osaken ydin on markkinoinnin kokonaisuuden kouluttamisessa ja konsultoinnissa. Se pitää sisällään seuraavia avainsisältöjä:

  • Markkinointi liiketoiminnan ajattelutapana
  • Markkinoinnin strateginen rooli ja tehtävät
  • Markkinoinnin organisointi
  • Markkinoinnin osa-alueiden (tuote, hinta, kanava ja viestintäratkaisut) hallinta
  • Markkinointipsykologia
  • Asiakasajattelun läpivieminen organisaatioon
  • Myynnillinen ote ja myynnin toteuttaminen jokapäiväisessä työssä

Markkinoinnin osaken ydin on konsulttitoimisto Rope Oy. Sen ja koko yhtiöryhmän vetäjänä on ryhmän perustaja KTM Timo Rope.