Johdon ja työyhteisojen kehittämisen osaamiskeskus

Johdon ja työyhteisöjen kehittämisen osaken ydin on johtamisen ja työyhteisöjen kouluttamisessa ja kehittämisessä. Se pitää sisällään seuraavia sisältöjä:

Johtamisen kehittäminen

  • Johdon coaching
  • Johtoryhmävalmennus
  • Esimiesvalmennus

Työyhteisön kehittäminen

  • Työyhteisön muutosvalmennus
  • Työyhteisön yhteistyövalmennus
  • Työyhteisön kriisivalmennus

Johdon ja työyhteisöjen kehittämisen osaken ydin on SKCCC Oy. Sen vetäjänä toimii psykologi Sampo Kettunen.

Sampo Kettunen on johdon ja työyhteisöjen valmentaja. Koulutukseltaan hän on työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut psykologi (PsM) ja johdon ja esimiesten työnohjaaja. Sampo on valmentanut johtajia ja johtoryhmiä mm. johtajana kasvamiseen, valmentavan johtajuuteen, tulokselliseen johtamiskäyttäytymiseen ja ryhmäilmiöihin liittyvissä haasteissa. Työyhteisöjen kehittämisessä hänen erityisenä mielenkiinnon kohteenaan ovat toimiva vuorovaikutus, osaamisen kasvattaminen ja työyhteisötaidot. Sampo on valmentanut johtoa ja työyhteisöjä Suomessa ja ulkomailla, mm. Kiinassa ja Uudessa-Seelanissa saakka. Hän toimii myös huippu-urheilun parissa psyykkisenä valmentajana oman kamppailu-urheilutaustansa ja alan erikoistumiskoulutuksen pohjalta. Sampon työskentelytapaa leimaavat vilpittömyys, ratkaisukeskeisyys, käytännöllisyys ja systeeminen työote.