Lanseerausmarkkinointi (29,90€)

Lanseerausmarkkinointi

Pelkkä hyvä tuote ja onnistunut tuoteviestintä eivät välttämättä tuo menestystä. Vaikeinta lanseerauksessa onkin varmistua, että jokainen lanseerausprosessin osa toimii samanaikaisesti ja samansuuntaisesti toisten toimenpiteiden kanssa.

 

Kilpailun kiristyessä on entistä tärkeämpää panostaa systemaattiseen, jatkuvaan ja huolelliseen lanseerausmarkkinointiin, koska pienellä virheellä voidaan tuhota suuret, onnistuneetkin tuotekehitysinvestoinnit. Ja virheisiin on jatkossa yhä harvemmalla yrityksellä varaa.

 

Kirja esittää kuinka systemaattinen lanseerausprosessi etenee käytännössä. Se lähtee lanseerauksen lähtökohtien määrittelystä, aikataulutuksesta ja budjetoinnista ja etenee lanseeraussuunnitelmaan, toteutukseen sekä seurantaan. Kirjassa paneudutaan myös analysoimaan lanseerauksien onnistumiseen ja epäonnistumiseen vaikuttavia tekijöitä.

 

Tämä  teos sisältää erilaisia tunnettuja yritysesimerkkejä, jotka erikseen ja erityisesti yhdessä kiteyttävät lanseerausmarkkinoinnin systemaattisuuden ja myös pienissä yksityiskohdissa onnistumisen merkityksen.

 

Tilaa kirja Ota yhteyttä -lomakkeen kautta hintaan 29,90€ +posti- ja käsittelymaksu