Strategiatyö

Rope-Yhtiöiden strategiatuotteissa on sekä kehitysohjelmia että analyysituotteita. Strategiaprosessien avaimena on vahva näkemyksellisyys ja prosessiosaamisen taito. Strategiatyöskentelymme mottona on ilmaisu "ilman strategiaa on edessä vain tragediaa". Se kertoo hyvin tämän osa-alueen tärkeyden ja ammattimaisen tekemisen merkityksen.

Strategiatyön kehitysohjelmat

  • Business-strategian kehitysohjelma 

Strategiatuotteet

Liiketoiminnan strategisen linjastamisen kehitysohjelma
monivaiheinen työprosessi yritystoiminnan strategiseksi suuntaamiseksi

Balanced Scorecard -ohjelma
strategialinjastusten operationalisoimiseen ja mittaamiseen keskittyvä yrityskohtainen koulutusohjelma

Balanced Scorecard -koulutus
selvittää strategisen tulosmittariston operationaalistamisen toimintamenetelmän

Yrityksen strategia-analyysi
strategia-analyysien työkalupakin työstäminen ja sen kautta strategiaratkaisujen kehityskohteiden esiinnostaminen

Saneerauskonsultointi
Saneerausprosessi ja sen konsultatiivinen toteuttaminen