Markkinoinnin tuloslaskenta

Markkinoinnin tuloslaskennan avulla luodaan yrityksenne markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamiseen apuvälineet. Markkinoinnin mittaustaulun avulla johto pysyy koko ajan ajantasalla siitä, miten markkinoinnissa on onnistuttu. Tämä on ensiarvoisen tärkeää suunniteltaessa yrityksen niin raha- kuin osaamisresurssien tehokkainta käyttöä. Markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamiseen tarjoamme koulutustatulosten laskentaa ja seurantajärjestelmien kehittämistä seuraavissa osa-alueissa:

Markkinointitilinpäätös

Markkinointitilinpäätös vetää yhteen mm. vuoden aikana tehdyt markkinointitoimenpiteet, yrityksen markkinointiresurssit ja markkinointipääoman eli sen lisäarvon, joka yritykselle on luotu markkinoinnin avulla. Markkinointitilinpäätökseen rakennetaan mm. määrämuotoinen markkinoinnin tuloslaskelma ja tase, jotka jokaisessa yrityksessä tulisi olla. Tilinpäätös on kattava selvitys markkinoinnin nykytilasta, johon pohjautuen tulevat markkinointibudjetti ja -toimet yrityksessä rakennetaan.

Markkinoinnin mittaustaulu

Markkinoinnin mittaustaulu on viidestä kymmeneen tunnuslukua sisältävä johdon työkalu, joka kertoo nopeasti markkinointitoimien onnistuneisuutta eri osa-alueilla. Tunnusluvut rakennetaan yrityskohtaisesti riippuen yrityksen markkinoinnin ja bisneksen nykytilasta.

Markkinoinnin tulosmittarit

Rope-Yhtiöt rakentaa yrityskohtaiset toimivat markkinoinnin tulosmittarit, joiden avulla yritys voi seurata markkinointinsa tuloksellisuutta ja kehittymistä.

Esimerkkejä mittauskohteista:

  • Myynnin teholuvut
  • Myyjien tuloksellisuus
  • Mainoshyöty
  • Asiakkuusmittarit
  • Brändimittarit
  • Markkinointitoimenpidemittarit
  • Toimitusvarmuus
  • Markkinoinnin kokonaiskannattavuus

Markkinoinnin tuloslaskennan operointiyhtiö on Rope Oy/Markkinoinnin osaamiskeskus.