Johtaminen

Rope-Yhtiöiden johtamistuotteet ovat lähinnä kehitysohjelmia ja koulutuspaketteja. Johtamisen kehittämisen mottona on "askeleet oikeaan suuntaan ratkaisevat". Se kertoo sen, että kyse on jatkuvasta työstä, ja sen, että oikeat linjaratkaisut ovat onnistuneen johtamistyön perustana.

Johtamistuotteet

Liiketoiminnan strategisen linjastamisen kehitysohjelma
monivaiheinen työprosessi yritystoiminnan strategiseksi suuntaamiseksi

Uudistuskykyanalyysi
selvittää yrityksen uudistuskyvyn ja sen edistämiseen ja ehkäisemiseen vaikuttavat tekijät

Uudistusjohtamisen kehityskoulutus
antaa uudistusjohtamisen asenne- ja toimintamaailmaan kehittyvän johdon koulutuspaketin

Balanced Scorecard -ohjelma
strategialinjastusten operationalisoimiseen ja mittaamiseen keskittyvä yrityskohtainen koulutusohjelma

Balanced Scorecard -koulutus
selvittää strategisen tulosmittariston operationaalistamisen toimintamenetelmän

Liiketoiminnan filosofiset menestysperustat -esitys
sisältää puhuttavan puheenvuoron niistä perustoista, joiden varassa menestyvä yritystoiminta lepää

Asiakasimpulsiivisen kehittämisjärjestelmän rakentamisohjelma
työstää asiakasimpulssien kanavoimis- ja hyödyntämismallin yrityksen toimintajärjestelmään

Vuorovaikutustaitojen kehityskoulutus
henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen koulutuspaketti

Johtajatyyppitestit
sisältäen esimiestyyppi- ja johtajatyyppitestit ovat roolityyppitestejä kuvaten henkilön toimintamallia itsetuntemusasteen kautta antaen samalle henkilölle eväät tietoisesti itsensä kehittämiseen kyseisessä tehtävässä