Markkinointi

Rope-Yhtiöiden markkinoinnin palvelut ovat laajat ja monipuoliset. Ne sisältävät niin koulutusta, konsultointia, kehitysohjelmia kuin analyysituotteita. Markkinoinnin keskeisen vastuuyhtiömme Rope Oy:n vetäjän Timo Ropen toimintafilosofiana on aina ollut "rohkeus katsoa ja tehdä asioita uudella tavalla kaikkia asioita kehittäen kokonaisuus huomioon ottaen". Tämä kuvaa hyvin sitä maailmaa, josta Rope-Yhtiöiden markkinoinnin asiantuntijapalvelut ponnistavat. testilinkki

Rope-Yhtiöiden markkinointipalveluihin kuuluvat niin koulutus- kuin konsulttipalvelutkin. Seuraavassa on tehty jako markkinointiin kohdistuvien tuotteiden osalta koulutukseen, kehitysohjelmiin ja analyysi/selvitystuotteisiin.

Markkinoinnin kehitysohjelmat

  • Markkinoinnin toimivuusselvitys
  • Markkinointiviestinnän kehitysohjelma
  • Brändin kehitysohjelma

Markkinointituotteet

Markkinoinnin menestysperustat
markkinointisisällön ja kilpailukeinorakenteiden operoinnin koulutuspaketti

Suunnitelmallinen markkinointi
markkinoinnin suunnittelun ja sen toteuttamisen koulutuspaketti

300 + 1 keinoa tehdä markkinoinnilla tulosta
kokonaisvaltainen markkinointikeinojen toteutusohjeisiin keskittyvä markkinointioppien ilotulituspäivä

Asiakassuhdemarkkinoinnin toimintajärjestelmä
asiakassuhdemarkkinoinnin toteutukseen ja sen mekanismien rakenteeseen keskittyvä koulutuspaketti

Tyytyväisyysmarkkinointi ja sen toteutus
asiakastyytyväisyysrakenteiden ja asiakaslaadun sisäistämisen kautta markkinointitoimien sisältöihin keskittyvä koulutussisältö

Brändi- ja imagomarkkinointi
mielikuvan systemaattiseen rakentamiseen ja brändäämiseen keskittyvä koulutussisältö

Aloittavan yrityksen markkinointiratkaisut
markkinoinnin perusratkaisujen rakentamiskoulutus suuntautuen aloittavien yritysten markkinointiratkaisuihin

Tuloksellinen markkinointiviestintä
markkinoinnin viestintätyöhön keskittyvä ja sen toimintaratkaisut prosessuaalisesti ohjeistava koulutussisältö

Markkinointi henkilöstön tekemänä
henkilökunnan markkinointirooliin ja markkinointiasenteisiin vaikuttava koulutuspäivä

Järjestelmämarkkinoinnin toimintakoulutus
markkinoinnin tietotekniikkajärjestelmien toteuttamisen ja niiden soveltumisen koulutussisältö

Business-to-business -markkinointi
yritysmarkkinoille suuntautuvan markkinoinnin toimintamekanismeihin keskittyvä koulutuspaketti

Lanseerausmarkkinoinnin toimintasisältö
tuotteiden markkinoilletuloon ja sen onnistuneeseen toteutukseen keskittyvä koulutussisältö

Tuotteistuskoulutus
palvelujen tuotteistamiseen keskittyvä koulutussisältö

Lanseerauksen kehityskonsultointi
tuote- tai yrityslanseerauksen toteuttamiseen rakennettu konsultointiohjelma

Tuotteistusohjelma
palvelujen tuotteistuksen toteuttamiseen rakennettu konsultointiprosessi

Brändin rakentamisohjelma
mielikuvan strategiseen ja operatiiviseen rakentamiseen / brändäämiseen keskittyvä kehitysohjelma

Markkinoinnin suunnittelukonsultointi
liiketoiminnan markkinointisuunnittelun rakentamiseen keskittyvä kehityskonsultointi

Miten teen tuloksellisesti markkinointitutkimuksia -koulutus
markkinointitutkimuksen toteutuksen tulokselliseen toteuttamiseen keskittyvä yhden päivän koulutus

Mainosviestinnän toteutuskoulutus
mainonnan tulokselliseen toteutukseen keskittyvä koulutussisältö

Palvelun / laadun koulutussisältö
palvelun sisällön kehittämiseen tähtäävä henkilöstökoulutuspaketti

Palvelun / laadun kehitysohjelma
palveluperusteisen laadun kehittämiseen keskittyvä koulutusohjelma

Sisäisen markkinoinnin sisältökoulutus
sisäisen markkinoinnin toimintasisältöön keskittyvä koulutuspaketti

Markkinoinnin kehitystarvekartoitus
selvittää markkinoinnin toimintakenttään liittyvien toimintasisältöjen kautta yrityksen keskeiset markkinoinnin sisällölliset kehittämisalueet

Markkinoinnin toimivuusanalyysi
selvittää yrityksen markkinoinnin tilan ja toimivuustason numeraalisen pistemittariston avulla asemoiden yrityksen markkinointitason muihin mitattuihin vertailuyritysten lukematasoihin ja suhteuttaen sen myös yrityksen avainhenkilöiden näkemyksiin markkinoinnin tilasta, jota kautta yritys saa avaimet markkinoinnin keskeisten kehityskohteiden konkretisoimiseen

Asiakkuusjärjestelmän toimivuusanalyysi
selvittää yrityksen asiakkuusjärjestelmän toimivuuden tason numeraalisen tasomittausrakenteen avulla antaen yritykselle sitä kautta avaimet asiakkuusjärjestelmän keskeisten kehityskohteiden konkretisoimiseen

Markkinoiden kiinnostavuusanalyysi eli feasibility study
selvittää jonkin toimialan markkinakokoa, kilpailutilannetta, kilpailuperustaa ja markkinamahdollisuuksia uuden yrityksen tai tuotteen tulemisen näkökulmasta käsin