Työyhteisöjen kehittäminen

Johtamisen kehittäminen

  • Johdon coaching on henkilökohtainen valmennussuhde, joka tarjoaa  johtajalle tai esimiehelle sparrauskumppanin johtamisen ja itsensä kehittämiseen.
  • Johtoryhmävalmennus on johtoryhmän johtamiskäytäntöjen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä ryhmän jäsenten toimintatapojen tutkimista, sparraamista ja kehittämistä kokeneen johdon valmentajan tuella.
  • Esimiesvalmennus on tänä päivänä ja tulevaisuudessa tarvittavien johtamistaitojen ja johtamiskäyttäytymisen tutkimista, opettelua ja harjoittelua vertaisryhmässä kokeneen johdon valmentajan opastuksella.

Työyhteisöjen kehittäminen

  • Muutosvalmennus on työyhteisön olemassa olevien voimavarojen monipuolisempaa hyödyntämistä ja tarvittavan osaamisen ja toimintatapojen ennakointia käsillä olevissa työyhteisön muutostilanteissa.
  • Työyhteisön kriisivalmennus on kissan rehellistä pöydälle nostamista rakentavassa, toisia arvostavassa ja riittävän turvallisessa ilmapiirissä konfliktien käsittelyn ja vuorovaikutuksen ammattilaisen opastuksella.
  • Työnohjaus on tarkoitettu henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen, työhön liittyvien muutosten hallinnan ja haasteellisten ura- tai työtilanteiden tueksi kenelle tahansa työelämässä mukana olevalle.
  • Yhteistyö -valmennus keskittyy työyhteisöjen yhteistyön tuloksellisuuden ja toimivuuden kehittämiseksi. Valmennus perustuu vuosien varrella tehtyyn valmennustyöhön ja tämän päivän työelämässä toimivan yhteistyön haasteista ja edellytyksistä kertyneisiin käytännön kokemuksiin.