Superyrittajatesti

Haluaisitko olla superyrittäjä? Testaamalla itsesi näet omat yrittäjyyteen liittyvät vahvuutesi ja heikkoutesi. Testi mittaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti yrittäjämenestykseen liittyviä ominaisuuksia: ajattelumalleja, toiminta-asenteita ja -tapoja. Tuloksien avulla voit lähteä kehittämään itsessäsi juuri oikeita osa-alueita, ja voit pyrkiä kohti entistä menestyksekkäämpää yrittäjyyttä!

Testissä mitataan testattavan menestysosoittimia ja ilmeisyyksiä kokonaistasolla, osa-alueittain ja toimintatekijöittäin väittämäkohtaisesti. Voit tilata testin tuloksista kolme eri tasoista laajaa tulkintaa; sähköpostilausunnon, puhelimitse tapahtuvan konsultaation tai henkilökohtaisessa tapaamisessa tapahtuvan konsultaation. Voit saada tuloksista myös maksuttoman suppean analyysin.

 

Siirry testiin tästä

Henkilokohtainenkonsultaatio
Tulokset käydään läpi kahden tunnin henkilökohtaisessa konsultaatiossa. Konsultaation tukena testattava saa kirjallisen lausunnon testituloksensa vahvuuksista ja heikkouksista.

 

Hinta 490

Puhelinkonsultaatio
Tulokset läpikäydään puolen tunnin puhelinkonsultaationa, jota ennen asiakkaalle on toimitettu sähköpostitse kirjallinen tulos, jonka kautta konsultaatio tehdään.

 

 Hinta 245

 Sahkopostilausunto
Asiakas saa lausunnon tuloksesta sähköpostitse, josta tulee ilmi testattavan vahvuudet ja heikkoudet yrittäjätoiminnassa.

 

Hinta 195