Supermyyjatesti

Oletko kenties supermyyjä? Vastaamalla testikysymyksiin saat tuloksen myynnillisistä kyvyistäsi vahvuuksineen ja heikkouksineen. Testi mittaa myyjämenestykseen vaikuttavia seikkoja kuten ajattelumalleja, toiminta-asenteita ja –tapoja. Tuloksien perusteella voit kehittää menestyksesi kannalta keskeisiä osa-alueita entistä paremmiksi.

Testi tuo esiin menestysosoittimia ja ilmeisyyksiä kokonaistasolla, osa-alueittain ja väittämäkohtaisesti. Voit tilata tuloksista kolme eri tasoista tulkintaa joko henkilökohtaisena tapaamiskonsultaationa, puhelin-
konsultaationa tai sähköpostilausuntona.
Voit halutessasi tehdä testin maksuttomana,
jolloin saat tulokset vain osa-aluetasoisesti.

 

Siirry testiin tästä

 

 

Henkilokohtainenkonsultaatio
Tulokset käydään läpi kahden tunnin henkilökontaisessa konsultaatiossa. Konsultaation tukena testattava saa kirjallisen lausunnon testituloksensa vahvuuksista ja heikkouksista.

 

Hinta 490

Puhelinkonsultaatio
Tulokset läpikäydään puolen tunnin puhelinkonsultaationa, jota ennen asiakkaalle on toimitettu sähköpostitse kirjallinen tulos, jonka kautta konsultaatio tehdään.

 

Hinta 245

Sahkopostilausunto 
Asiakas saa lausunnon tuloksesta sähköpostitse, josta tulee ilmi testattavan vahvuudet ja heikkoudet yrittäjätoiminnassa.

 

Hinta 195