Rope-Yhtiöiden toimintafilosofia

Rope-Yhtiöiden toimintafilosofiassa ovat seuraavat seikat keskeisiä sen kaikissa toimintakenttään kuuluvissa projekteissa:

1. Käytännönläheisyys, joka merkitsee toiminnallista käyttökelpoisuutta ja täydellistä hyödynnettävyyttä siinä toimintakentässä, johon palveluita ostetaan. Näin ollen kaikki ratkaisut Rope-Yhtiöiden palvelusovelluksissa tehdään sen pohjalta, että ratkaisun avulla saadaan reaalisesti edistettyä asiaa, johon Rope-Yhtiöiden palveluita ostetaan.


2. Ammattimaisuus, joka merkitsee niin sisältöratkaisuja kuin sovellusmuotoja Rope-Yhtiöiden kohdalla. Kaikki toimintasisällöt ja osaamisperustat ovat koetettuja ja osaamisperustojen osalta tasollisesti korkealaatuisia.

 
3. Tuloksellisuus, joka merkitsee sitä, että sellaista ratkaisua ei toteuteta, jonka tuloksellisuuteen ei uskota ja jonka toimivuudesta ei ole takeita. Tämä tuloksellisuusperiaate on se, joka tuottaa Rope-Yhtiöiden palvelujen käytölle taloudellisuusperustan.

4. Asiantuntevuus, joka merkitsee sitä, että Rope-Yhtiöiden asiantuntijakonsultit edustavat omalla erikoistumisalueellaan sisällöllistä alan korkeata asiantuntemusta. Tähän antaa perustan sekä vastuukonsulttien vahva koulutustausta että vankka kokemuspohja niissä toimintakentissä, joissa he Rope-Yhtiöissä työskentelevät.

 
5. Räätälöitävyys, jonka mukaan Rope-Yhtiöiden tuotteistetut palvelut ovat vain toimintamalleja asiakaskeskeiseen sovellukseen. Perusfilosofiana on, että kaikki palvelut toteutetaan tapauskohtaisen soveltamisen mukaisesti. Näin varmistetaan kunkin asiakkaan tilanteen ominaispiirteiden huomioon ottaminen tehtävissä palveluratkaisuissa.